Публикувано от befsa на 16 May, 2017 - 14:46 | Новини

До Членовете на Сдружение „Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил” (БАССЕС, Асоциацията),

П О К А Н А

На 12.06.2017 г. – понеделник, от 18:00 ч., на адрес гр. София, бул. България № 1 (Подлез „Галерия“ – малка зала на клуб „Микстейп“) Управителният съвет на БАССЕС свиква редовно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет и на Надзорния съвет на БАССЕС за календарната 2016 г.

Предложение за решение:

Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет за календарната 2016 г. на Управителния съвет и отчет за дейността за календарната 2016 г. на Надзорния съвет на БАССЕС.

2. Планиране на зимен сезон 2017/2018 и “20 години БАССЕС“.

3. Обсъждане на възможностите за участие на БАССЕС в проекти и варианти за финансиране.

4. Разни.

ВАЖНО

Заседанието ще започне един час по-късно, ако в посочения по-горе час няма кворум.

От Управителния съвет