Публикувано от befsa на 27 June, 2017 - 12:53

Петрохан, Стара Планина
Александър Михайлов
Веселин Николов

http://befsa.com/images/upload/611/06-21189.jpg